Национальные стандарты оценки

Целью принятия стандартов является формирование правовой и экономической базы оценочной деятельности в Азербайджане, приведение оценочной деятельности в стране в соответствие с международной практикой, обеспечение свободы действий национальных оценщиков.

Опубликовано
В рубрике Uncategorized

ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ОЦЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında əmlakın qiymətləndirilməsi fəaliyyətinin (bundan sonra “qiymətləndirmə fəaliyyəti” adlandırılacaqdır) ümumi prinsiplərini müəyyən edir, habelə bununla bağlı yaranan təşkilati, iqtisadi və hüquqi münasibətləri tənzimləyir. M a d d ə 1 . Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikasında qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında qanunvericilik bu qanundan, digər qanunvericilik aktlarından, habelə… Читать далее Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU

Опубликовано
В рубрике Uncategorized

Оценщики будут бороться с демпингом и недобросовестной конкуренцией

Qiymətləndiricilər dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə aparacaqlar Bakı, 10 sentyabr, AZƏRTAC Qiymətləndiricilər dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə aparacaqlar. “Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyəti” (AQC) İctimai Birliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi strateji inkişaf prosesində və sərbəst bazar münasibətlərinin formalaşdırılması üzrə aparılan ardıcıl islahatlarda yüksələn səmərəlilik əsasında əmlakın dəyərinin formalaşması və artması günün aktual tələbidir.… Читать далее Qiymətləndiricilər dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə aparacaqlar

Опубликовано
В рубрике Uncategorized