Milli qiymətləndirmə standartları

Standartların qəbul olunmasının məqsədi Azərbaycanda qiymətləndirmə fəaliyyətinin hüquqi-iqtisadi bazasını formalaşdırmaq, ölkədə qiymətləndirmə fəaliyyətini beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırmaq, milli qiymətləndiricilərin fəaliyyət azadlığını təmin etməkdir.

Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU

Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında əmlakın qiymətləndirilməsi fəaliyyətinin (bundan sonra “qiymətləndirmə fəaliyyəti” adlandırılacaqdır) ümumi prinsiplərini müəyyən edir, habelə bununla bağlı yaranan təşkilati, iqtisadi və hüquqi münasibətləri tənzimləyir. M a d d ə 1 . Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikasında qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında qanunvericilik bu qanundan, digər qanunvericilik aktlarından, habelə… Continue reading Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU

Qiymətləndiricilər dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə aparacaqlar

Qiymətləndiricilər dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə aparacaqlar Bakı, 10 sentyabr, AZƏRTAC Qiymətləndiricilər dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə aparacaqlar. “Azərbaycan Qiymətləndiricilər Cəmiyyəti” (AQC) İctimai Birliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi strateji inkişaf prosesində və sərbəst bazar münasibətlərinin formalaşdırılması üzrə aparılan ardıcıl islahatlarda yüksələn səmərəlilik əsasında əmlakın dəyərinin formalaşması və artması günün aktual tələbidir.… Continue reading Qiymətləndiricilər dempinq və haqsız rəqabətə qarşı mübarizə aparacaqlar