Milli qiymətləndirmə standartları

Standartların qəbul olunmasının məqsədi Azərbaycanda qiymətləndirmə fəaliyyətinin hüquqi-iqtisadi bazasını formalaşdırmaq, ölkədə qiymətləndirmə fəaliyyətini beynəlxalq təcrübəyə uyğunlaşdırmaq, milli qiymətləndiricilərin fəaliyyət azadlığını təmin etməkdir.